O preparacie

Płynna endoproteza

PREPARAT STOSOWANY W LECZENIU ZAPALEŃ I ZWYRODNIEŃ STAWÓW

NOLTREX™ – sztuczna endoproteza zawierająca trójwymiarowy poliakrylamid oraz jony srebra. Preparat służy do zastąpienia mazi stawowej (substancji, wypełniającej jamę stawową i zmniejszającej tarcie w stawach poprzez smarowanie powierzchni chrząstek). Stosowana jest w leczeniu chorób zwyrodnieniowych oraz zapalenia stawów.

Skład preparatu:

Trójwymiarowy poliakrylamid

% 4,0 ± 1,5

Oczyszczona woda

% 96,0 ± 1,5

Jony srebra

% 0,0001 – 0,0025

Każda jednorazowa dawka preparatu NOLTREX™ zawiera 2,5 ml żelu, który wprowadzany jest do jamy stawowej. W odróżnieniu od innych iniekcji wewnątrzstawowych, stosowanych przeważnie w leczeniu osteoartrozy, NOLTREX™ nie zawiera kwasu hialuronowego, ani innych komponentów, które poddawane są rozszczepieniu przez enzymy obecne w organizmie człowieka. Dzięki temu preparat pozostaje dłużej w miejscu zaaplikowania.

NOLTREX™ jest materiałem o dużej biozgodności, nie zawierającym ani właściwości immunogennych, ani antygenowych, a także nie powodującym reakcji alergicznych, mogących wynikać z jego syntetycznej natury. NOLTREX™ nie jest środkiem farmakologicznym należącym do grupy antybiotyków, dlatego w przypadku bakteryjnych zapaleń stawów nie należy stosować go w charakterze podstawowego środka leczniczego.

Mechanizm działania:

Ochrona

chrząstki

Wprowadzony do stawu NOLTREX™ całkowicie pokrywa równomierną warstwą żelu powierzchnię stawową oraz błonę maziową. Hydrożelowa warstwa tworzy efekt amortyzacyjny, zmniejszający obciążenia mechaniczne w stawie, co pozwala na zachowanie jednolitości chrząstki/powstrzymanie dalszych uszkodzeń chrząstki.

Rozdzielenie

Trących o siebie powierzchni stawowych

W wyniku odbudowania lepkości mazi stawowej następuje poszerzenie jamy stawowej, to znaczy fizyczne rozdzielenie stykających się i trących o siebie powierzchni uszkodzonego stawu. W ten sposób, dzięki zmniejszeniu tarcia, chrząstki stawowe chronione są przed uszkodzeniami mechanicznymi, a stały bodziec będący przyczyną bólu i zapalenia, zostaje oddalony.

Odbudowa

Lepkości mazi stawowej

NOLTREX™ posiada właściwości poprawiające smarowanie, podobne do normalnej mazi stawowej. Preparat wprowadzony do chorego na osteoartrozę stawu pomaga odbudować maź stawową, poprzez normalizację właściwości fizycznych w obrębie stawu.

Naturalny czy syntetyczny?

Za błędny należy uznać pogląd, iż preparaty sporządzone na bazie kwasu hialuronowego są lepsze, niż te w pełni sztuczne. Wiele osób jako argument przytacza fakt, iż preparaty zawierające kwas hialuronowy mają skład bliższy naturalnej mazi stawowej człowieka. Niestety – podobieństwo to nie jest pełne, co nie pozostaje bez znaczenia w odniesieniu do skuteczności tych preparatów. Przygotowane z surowca pochodzenia zwierzęcego, preparaty te są bardzo łatwo wykrywane przez układ odpornościowy człowieka (a dokładnie przez fagocyty), a w konsekwencji bardzo szybko znikają z organizmu. Ponadto stosowanie surowców pochodzenia zwierzęcego bardzo często powoduje reakcje alergiczne oraz stany zapalne wewnątrz stawu. Poza tym duża prędkość resorpcji warunkuje bardzo krótki rekomendowany odstęp czasu między kolejnymi zastrzykami.

Zastosowanie NOLTREX™ konieczne jest nie częściej niż raz na dziewięć miesięcy. Jest to uwarunkowane tym, iż makromolekuły usieciowanego polimeru pozostają praktycznie niewidoczne dla fagów i znikają z organizmu bardzo powoli, pozwalając na maksymalne wydłużenie efektu leczenia. Syntetyczne pochodzenie preparatu w pełni wyklucza reakcje alergiczne.

I tak, odpowiedź na pytanie o wybór preparatu do leczenia artrozy zdaje się być oczywista. Na dany moment pośród dostępnych środków do walki z artrozą NOLTREX™ jest absolutnym liderem ze względu na efektywność i bezpieczeństwo.

Efektywność

Mając na uwadze złożoność i nieodwracalność procesów, zachodzących w stawach dotkniętych osteoartrozą, lekarz powinien dokonać wyboru środków leczniczych przede wszystkim uwzględniając ich skuteczność. Jest to konieczne dla maksymalnej stabilizacji patologicznego procesu oraz zapobiegania późniejszym zmianom w stawie. Od skuteczności działania preparatu zależy zachowanie funkcji stawu i maksymalne ograniczenie wpływu choroby na jakość życia pacjenta.

Bezpieczeństwo

Biozgodność

Bierne makromolekuły NOLTREX™ nie wstępują w reakcje z tkankami organizmu. Wieloletnie badania poliakrylamidów, grupy substancji będącej podstawą materiału NOLTREX™, pokazały ich wysoką zgodność z tkankami człowieka, wyjątkową hipoalergiczność i brak jakiegokolwiek negatywnego wpływu na funkcjonowanie organizmu pacjenta.

Efekty uboczne

Charakterystyczne uczucie obecności ciała obcego, odczuwane przez pacjenta bezpośrednio w trakcie aplikacji preparatu do jamy stawowej, spowodowane żelową konsystencją NOLTREX™ i bardzo łatwo niwelowane poprzez wykonywanie wahadłowych ruchów kończyną (przy pomocy lekarza) po zaaplikowaniu preparatu.

Po zastosowaniu NOLTREX™ bardzo rzadko pacjenci skarżyli się na uczucie pieczenia w stawie. Wszystkie przypadki charakteryzowały się lekką bądź umiarkowaną intensywnością odczuwanego bólu, ze średnim czasem trwania od 12 do 14 godzin i nie przewyższającym 3 dni. Ból mijał dzięki zastosowaniu analgetyków lub ustępował samoczynnie (wszelkie decyzje odnośnie podania dodatkowych leków podejmowane są indywidualnie przez lekarza prowadzącego).

O reakcjach nadwrażliwości na preparat do tej pory nie informowano.

Aktywne srebro może wpływać na uszkodzone (zapalone, zranione itd.) tkanki, powodując ból w postaci silnego pieczenia wewnątrz stawu. Dlatego też zastosowanie preparatu powinno nastąpić nie wcześniej, niż zostanie wyleczony stan zapalny.