• Dla aktywnych psów

 • Dla koni sportowych

100% Syntetyczna wiskoproteza

Skuteczna ochrona stawów

 • Bezpieczne przywrócenie właściwości

  lepkości płynu stawowego

 • Redukcja tarcia

  i mechaniczna  stabilizacja struktur wspólnych

 • Hydrożel amortyzuje siły

  wymuszone na strukturach wspólnych, pomagając zachować integralność chrząstki

 • Ulga w ciągłym podrażnieniu stawu

  spowodowana tarciem

 • Supresja kolonizacji mikrobiologicznej

  w implancie dzięki obecności jonów srebra w strukturę żelu

 • Nie ulega biodegradacji

  i służy procesowi resorpcji przez dłuższy okres czasu pełniąc funkcję wiskoprotezy

100% syntetyczna wiskoproteza

Nie zawiera materiału pochodzenia zwierzęcego.

Kompatybilność wiskoprotezy NOLTREXTM z biologiczną tkanką została udowodniona w przedklinicznych badaniach zarówno testów in vitro na bogatym w komórki płynie i kulturach komórkowych, jak i także in vivo na modelach zwierzęcych (szczury, króliki, psy).

MATERIAŁ

Biopolimer

zawierający wodę z jonami srebra

Kombinacja jej efektywności i niskiej ceny czyni NOLTREXTM produktem z wyboru dla wstrzykiwania śródstawowego wspierającego paliatywne leczenie u pacjentów z osteoporozą. NOLTREXTM jest certyfikowany w wielu krajach i aktywnie wykorzystywany przez lekarzy w Rosji, krajach WNP, Unii Europejskiej, Turcji i Południowej Ameryce.

 • Oczyszczona woda %

  96,0 +- 1,5

 • Trójwymiarowy Poliakrylamid %

  4,0 +- 1,5

 • Jony srebra %

  0,0001 – 0,0025

Mechanizm działania:

Ochrona

chrząstki

Wprowadzony do stawu NOLTREX™ całkowicie pokrywa równomierną warstwą żelu powierzchnię stawową oraz błonę maziową. Hydrożelowa warstwa tworzy efekt amortyzacyjny, zmniejszający obciążenia mechaniczne w stawie, co pozwala na zachowanie jednolitości chrząstki/powstrzymanie dalszych uszkodzeń chrząstki.

Rozdzielenie

Trących o siebie powierzchni stawowych

W wyniku odbudowania lepkości mazi stawowej następuje poszerzenie jamy stawowej, to znaczy fizyczne rozdzielenie stykających się i trących o siebie powierzchni uszkodzonego stawu. W ten sposób, dzięki zmniejszeniu tarcia, chrząstki stawowe chronione są przed uszkodzeniami mechanicznymi, a stały bodziec będący przyczyną bólu i zapalenia, zostaje oddalony.

Odbudowa

Lepkości mazi stawowej

NOLTREX™ posiada właściwości poprawiające smarowanie, podobne do normalnej mazi stawowej. Preparat wprowadzony do chorego na osteoartrozę stawu pomaga odbudować maź stawową, poprzez normalizację właściwości fizycznych w obrębie stawu.

Naturalny czy syntetyczny?

Za błędny należy uznać pogląd, iż preparaty sporządzone na bazie kwasu hialuronowego są lepsze, niż te w pełni sztuczne. Wiele osób jako argument przytacza fakt, iż preparaty zawierające kwas hialuronowy mają skład bliższy naturalnej mazi stawowej człowieka. Niestety – podobieństwo to nie jest pełne, co nie pozostaje bez znaczenia w odniesieniu do skuteczności tych preparatów. Przygotowane z surowca pochodzenia zwierzęcego, preparaty te są bardzo łatwo wykrywane przez układ odpornościowy człowieka (a dokładnie przez fagocyty), a w konsekwencji bardzo szybko znikają z organizmu. Ponadto stosowanie surowców pochodzenia zwierzęcego bardzo często powoduje reakcje alergiczne oraz stany zapalne wewnątrz stawu. Poza tym duża prędkość resorpcji warunkuje bardzo krótki rekomendowany odstęp czasu między kolejnymi zastrzykami.

Zastosowanie NOLTREX™ konieczne jest nie częściej niż raz na dziewięć miesięcy. Jest to uwarunkowane tym, iż makromolekuły usieciowanego polimeru pozostają praktycznie niewidoczne dla fagów i znikają z organizmu bardzo powoli, pozwalając na maksymalne wydłużenie efektu leczenia. Syntetyczne pochodzenie preparatu w pełni wyklucza reakcje alergiczne.

I tak, odpowiedź na pytanie o wybór preparatu do leczenia artrozy zdaje się być oczywista. Na dany moment pośród dostępnych środków do walki z artrozą NOLTREX™ jest absolutnym liderem ze względu na efektywność i bezpieczeństwo.

Efektywność

Mając na uwadze złożoność i nieodwracalność procesów, zachodzących w stawach dotkniętych osteoartrozą, lekarz powinien dokonać wyboru środków leczniczych przede wszystkim uwzględniając ich skuteczność. Jest to konieczne dla maksymalnej stabilizacji patologicznego procesu oraz zapobiegania późniejszym zmianom w stawie. Od skuteczności działania preparatu zależy zachowanie funkcji stawu i maksymalne ograniczenie wpływu choroby na jakość życia pacjenta.

Bezpieczeństwo

Biozgodność

Bierne makromolekuły NOLTREX™ nie wstępują w reakcje z tkankami organizmu. Wieloletnie badania poliakrylamidów, grupy substancji będącej podstawą materiału NOLTREX™, pokazały ich wysoką zgodność z tkankami człowieka, wyjątkową hipoalergiczność i brak jakiegokolwiek negatywnego wpływu na funkcjonowanie organizmu pacjenta.

Noltrex™ Wet

Skuteczny preparat w leczeniu chorób/zwyrodnień stawów u zwierząt

100% syntetyczna endoproteza powstała na bazie trójwymiarowego poliakrylamidowego polimeru z dodatkiem jonów srebra. Stosowana jako środek zastępczy w stosunku do mazi stawowej. Zwyrodnienia stawów – to choroby powszechnie spotykane u koni, dużych ras psów, a także innych zwierząt domowych. Należy jednak pamiętać, że nawet przy zaawansowanych stadiach artrozy zwierzęta mają możliwość żyć zdrowo i aktywnie.

Mechanizm działania

Rozdzielenie powierzchni stawowych

Przy pomocy preparatu trące o siebie powierzchnie stawowe zostają rozdzielone, co pozwala zapewnić należytą ochronę chrząstki, a także wyeliminować źródło bólu i zapalenia w stawie.

Ochrona chrząstki

i wstrzymanie degradacji

Podczas aplikacji do wewnątrz stawu Noltrex™ pokrywa powierzchnie stawowe, tworząc efekt amortyzujący. Dzięki temu integralność chrząstki zostaje zachowana, a proces degradacji wstrzymany.

Odbudowa lepkości

mazi stawowej

Noltrex™ posiada właściwości bliskie normalnej mazi stawowej. Preparat wprowadzony do wnętrza stawu pomaga w odbudowie mazi stawowej, normalizując fizyczne właściwości środowiska stawowego.

Preparat Noltrex™

już ponad 10 lat stosowany jest w leczeniu osteoartrozy u ludzi na całym świecie i ponad 5 lat w leczeniu artrozy u zwierząt.

Ochrona chrząstki

przed zniszczeniem

Dzięki normalizacji lepkości i elastyczności mazi stawowej oraz rozdzieleniu powierzchni stawowych Noltrex™ zapobiega dalszym uszkodzeniom chrząstki.

Wysoka lepkość

materiału

Lepkość Noltrex™ jest zbliżona do lepkości mazi stawowej zwierzęcia, w odróżnieniu od preparatów stworzonych na bazie kwasu hialuronowego, w których jest ona znacznie niższa.

Eliminacja

bólu

Preparat pomaga wyeliminować ból i przywrócić ruchliwość stawu już po pierwszej iniekcji.

Wysoki stopień

biozgodności

Noltrex™ nie oddziałuje na sąsiadujące z chorym stawem organy i tkanki, nie przemieszcza się w organizmie, nie powoduje reakcji alergicznych, a także reakcji odrzucenia.

Ochrona antybakteryjna

preparatu

Jony srebra wchodzące w skład preparatu posiadają stabilne bakteriostatyczne właściwości.

100% syntetyczny materiał

o wysokiej masie molekularnej

W organizmie żywym nie występują enzymy powodujące zniszczenie preparatu, dzięki czemu charakteryzuje się on długim czasem działania oraz nieprzerwanym efektem terapeutycznym. Sprzyja temu również jego wysoka masa molekularna.

Preparat Noltrex™

polecany przez specjalistów na całym świecie.

Noltrex™ jest wykorzystywany w praktyce weterynaryjnej przez specjalistów z Rosji, UE oraz USA, a także innych państw na całym świecie. Dystrybucją preparatu zajmują się firmy EQUISIT (Belgia) oraz Nucleus Regenerative TherapiesnLLC (USA), których sieci sprzedaży objęły terytorium krajów Unii Europejskiej, Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej, co niewątpliwie świadczy o ogromnym sukcesie w stosowaniu preparatu/o ogromnym sukcesie, jaki odniósł preparat.

Opinie na temat stosowania Noltrex™

w praktyce weterynaryjnej

Zujew Dmitrij Wiaczesławowicz

Aspirant nauk weterynaryjnych. Główny lekarz weterynaryjny kliniki „Wetmir” (dosłownie: Świat zwierząt)

Preaparat Noltrex to nowa wiskoproteza o europejskiej jakości, pozwalająca realnie polepszyć życie pacjentów z osteoartrozą. Noltrex pozwala korygować utraconą w skutek choroby maź stawową, co sprzyja zmniejszeniu degeneracji chrząstki stawowej.

Preparat jest stosunkowo wygodny w stosowaniu/łatwy w użyciu, jednak należy pamiętać, iż odznacza się on dość wysoką gęstością, a jego aplikacja pod kontrolą weterynarza trwa około 15-20 sekund, dlatego niekiedy konieczne jest uśpienie pacjenta. Możliwe jest okresowe wprowadzenie danej wiskoprotezy u psów z chroniczną osteoartrozą (1-2 razy na 6-12 miesięcy). Dzięki zastosowaniu Noltrex następuje likwidacja bólu i odbudowa funkcji ruchowych stawu, co w znacznym stopniu zwiększa jakość życia pacjentów. Stosowanie Noltrex uznano za wartościowe z ekonomicznego punktu widzenia w porównaniu z długotrwałą ingerencją chirurgiczną.

Andrejewa Dina Wladimirowna

Członek komitetu weterynaryjnego sportu konnego FR, naczelnik weterynaryjnego serwisu konno-sportowego kompleksu „Bitca”

Z wiskoprotezą Noltrex ja i moi koledzy pracujemy już od ponad 5 lat. Wielokrotnie stosowaliśmy dany preparat w różnych sytuacjach, kiedy przyczyną utykania koni była patologia stawu. Pozwoliło nam to zdobyć pewne doświadczenie i stwierdzić, iż od preparatu Noltrex zawsze możemy oczekiwać jak największej skuteczności. Pragnę od razu powiedzieć, że lecząc utykanie koni, któremu towarzyszą degeneracyjne patologie stawów, stosujemy metody kompleksowe. Sięgnięcie po preparat Noltrex to ostatnia faza  leczenia, poprzedzona terapią przeciwzapalną oraz podaniem środków wewnątrzstawowych. Schemat leczenia kulawości u koni jest następujący: najpierw aplikujemy chondro protektor z kwasem hialuronowym i komponentami przeciwzapalnymi (zdeponowane kortykosteroidy) , aby wstrzymać stan zapalny. Po upływie 10-20 dni podajemy Noltrex, poprzedzając jego aplikację wprowadzeniem do jamy stawowej niewielkiej ilości anestetyku oraz kwasu hialuronowego o krótkim działaniu. Sprzyja to eliminacji syndromu bólowego, o wystąpieniu którego uprzedzają producenci. Nawiasem mówiąc, jeszcze nigdy stosując Noltrex zgodnie z opisanym schematem żadne zwierzę nie odczuwało bólu ani innych dolegliwości związanych z iniekcją preparatu.

Gdzie kupić NOLTREX VET?

Prześlij swoje dane a otrzymasz informacje.

Prześlij dane kontaktowe