Masa molekularna

Molekularna masa NOLTREX™ wynosi > 10 000 000 Da!

O masie molekularnej Noltrex™

Jedną z podstawowych cech gwarantujących trwałość efektu preparatów medycznych dla iniekcji wewnątrzstawowych jest molekularna masa. Od molekularnej masy zależy prędkość degradacji, tzn. rujnacji polimeru. Przy niskiej masie molekularnej polimer szybko poddaje się rozpadowi, póki molekularna masa nie zmniejszy się do stanów krytycznych i preparat nie zostanie wydalony z organizmu w formie monomerów i krótkich liniowych polimerów. Z kolei w przypadku wysokiej masy molekularnej, degradacja polimeru będzie następowała powoli, odpowiednio z czym efekt leczenia będzie trwalszy.

Średnia masa molekularna „normalnego” kwasu hialuronowego w zdrowym stawie wynosi 3 140 000 Da. Normalnym jest jej stałe odnawianie: synowiocyty syntezują długie łańcuchy KH, które w jamie stawowej pod wpływem hialuronidazy rozszczepiają się i znikają z organizmu. Przy zjawiskach patologicznych, kiedy następuje przewaga rozpadu KH nad syntezą lub syntetyzuje się przemieniony KH z niską molekularną masą, następuje zmniejszenie właściwości nawilżających i amortyzujących synovi. W celu odbudowania tych właściwości obecnie stosuje się preparaty KH, które podzielić można na 3 grupy w zależności od masy molekularnej.

Niska masa molekularna500 000 – 800 000 DaDobrze przyjmowana przez pacjentów, wymaga dużej ilości iniekcji na czas jednej terapii, minimalny okres działania w związku z szybkim wydaleniem z organizmu.
Średnia masa molekularna800 000 – 2500 000 DaNajczęściej stosowana, wymaga około 5 iniekcji na czas jednej terapii, krótki okres działania.
Wysoka masa molekularnaOd 2500 000 DaPowoli wydala się z organizmu, charakteryzuje się długim okresem trwania. Wymaga minimalnej ilości iniekcji na czas jednej terapii.

Ale niestety, nawet KH z wysoką masą molekularną poddawany jest szybkiemu rozpadowi kosztem hialuronidazy (specyficzny enzym, rozszczepiający kwas hialuronowy, obecny w organizmie żywym) i pozostaje w stawie nie dłużej niż 10 dni. Preparaty kwasu hialuronowego o dowolnej masie molekularnej są szeroko rozpowszechnione, jednak ich działanie jest dość krótkie, a ponadto często powodują reakcje alergiczne i komplikacje infekcyjne powstające podczas podania, które są wynikiem wykorzystania do ich produkcji produktów pochodzenia biologicznego. Najskuteczniejszy i najbezpieczniejszy wariant to syntetyczna proteza mazi stawowej.

NOLTREX™ to w pełni syntetyczna proteza mazi stawowej, wolna od skutków ubocznych charakterystycznych dla kwasu hialuronowego, nie powodująca zagrożenia alergią i infekcją, mająca wysoką biozgodność z tkankami organizmu, a ponadto posiadająca właściwości bakteriostatyczne w związku z obecnością jonów srebra. Molekularna masa NOLTREX™ wynosi > 10 000 000 Da, co stawia ją na pierwszym miejscu pod względem masy molekularnej pośród istniejących preparatów przeznaczonych do wewnątrzstawowych iniekcji.

A przy tym w organizmie nie występują specyficzne enzymy, które mogą rozerwać więzy w polimerze. Zaś właściwości lepko-elastyczne praktycznie całkowicie odpowiadają normalnej mazi stawowej, co udowodniono w trakcie testów porównawczych. Dlatego też wysoka masa molekularna NOLTREX™ posiada cechy porównywalne z  właściwościami takimi jak: obecność wiązań kowalencyjnych między liniowymi łańcuchami polimeru (które uniemożliwiają rozpad polimeru w wodzie i jednocześnie zapewniają wysoki stopień wchłaniania wody), a także brak w organizmie specyficznych enzymów zdolnych do rozpuszczenia międzymolekularnych więzów polimeru. Dzięki temu wiskoproteza NOLTREX™ posiada zdolność do pozostania w jamie stawowej przez dłuższy okres (powyżej 1 roku) z dużą efektywnością wpływającą na proces leczenia, co klinicznie wyrażone zostaje poprzez zmniejszenie bólu, stabilizację i polepszenie biomechaniki ruchu.